Openingstijden: Ma - Vr: 09.00 - 18.00
Vanaf 4 personen op locatie

ontruimingsplan opstellen

Stel een evacuatieplan op voor uw bedrijf

Een werkgever of opdrachtgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers van een organisatie. Om deze zo goed mogelijk te kunnen waarborgen dienen de richtlijnen van de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving  te worden nageleefd. Belangrijk is dat medewerkers goed voorbereid zijn op incidenten en/of calamiteiten. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de expertise van Training & Advies MVM.

Een goede voorbereiding op calamiteiten en incidenten begint bij een zo goed mogelijk opgesteld Bedrijfshulpverleningsplan. Daarin wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van werk(processen) van het bedrijf, branche en sector en de daaraan gekoppelde risico’s. De basis voor het opstellen van een BHV-plan/Ontruimingsplan is een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie.

Verschillende ontruimingsplannen

Omdat niet alle organisaties hetzelfde zijn qua grote of uitvoering. Heeft iedere organisatie zijn eigen ontruimingsplan. Van risico’s en ambitieniveau verschillen, zijn ook verschillende BHV-plannen nodig.

Inhoud ontruimingsplan

Het ontruimingsplan bevat naast de gebouw -en installatiebeschrijving ook een beschrijvingen van de taken voor directie, bedrijfshulpverleners en personeel dat tijdens een ontruiming.

Weet waar u zich bevindt.

Als u een bedrijf heeft, moet u weten waar u zich bevindt. Dit houdt in dat u weet welke wegen naar uw locatie leiden, evenals naar de omgeving. Als u deze dingen weet, kunt u besluiten of u al dan niet moet evacueren.

In het ontruimingsplan staan:

 • het ambitieniveau (maatgevende factoren en doelstelling)

 • de opzet en borging van de BHV-organisatie.

 • de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van directie, BHV’ers en personeelsleden.

 • de RI&E opgenomen mogelijke restrisico’s beschreven.

Afgestemd op het bedrijf zijn hierin ook de middelen, materialen en voorzieningen opgenomen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

Opzet ontruimingsplan.

Een BHV-ontruimingsplan is daarnaast verplicht, net als dat een BMI verplicht is. Uitgangspunt bij de opzet van het bedrijfshulpverleningsplan en het bedrijfsnoodplan, is dat veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het beleid van de organisatie.

Bedrijfshulpverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. De werkgever stelt één of meer deskundigen aan die bijstand verlenen op het gebied van preventie en bescherming. Deze deskundigen verlenen onder andere medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), geven advies en nemen maatregelen die zijn gericht.

Afgestemd op het bedrijf zijn hierin ook de middelen, materialen en voorzieningen opgenomen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

Ontruimingsplattegronden.

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen uit de Arbowet, waarin onder andere wordt aangegeven dat veiligheid, en zonder risico’s op de werkplek gewaarborgd moeten zijn en dat een organisatie dient te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) en een goede ontruimingsplan. 

Daarnaast is bouwbesluit 2012 verplicht, afhankelijk van de gebruiksfunctie aan de hand van de gebruiksoppervlakte en de hoogste vloer van de gebruiksfunctie bepaald of een brandmeldinstallatie verplicht is. Een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie heeft een verplicht ontruimingsplan. (ook wel bedrijfsnoodplan genoemd) Dit is ook de leidraad van het opstellen van een ontruimingsplan voor een gebouw.

De taakomschrijving voor degenen die met de BHV organisatie bezig houd, staat in deze norm. In het ontruimingsplan worden de onderlinge afspraken vastgelegd. De verantwoordelijkheden en taken van hulpverleners worden nauwkeurig beschreven. 

Ontruimingsplattegronden zijn onderdeel van het ontruimingsplan. Het zijn plattegronden

van een gebouw waar de nooduitgangen zijn aangeduid en looproutes die verwijzen waar je zo snel mogelijk naar buiten kan. 

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van een noodsituatie het beste kunnen verlaten. Daarnaast wordt op de plattegrond aangegeven waar in het gebouw o.a. handmelders en brandblusmiddelen bevinden. 

Maak een lijst met werknemers en klanten die moeten worden opgenomen.

Als u een bedrijf heeft, heeft u waarschijnlijk een lijst met mensen die voor of met u werken. Dit omvat uw werknemers, aannemers, leveranciers en iedereen die voor u werkt. Zorg ervoor dat iedereen op deze lijst weet wat te doen in geval van nood.

Oefen regelmatig.

Als je iets gaat oefenen, doe het dan regelmatig. Dit betekent dat je je vaardigheden minimaal één keer per week moet oefenen. Als je maar één keer per maand oefent, zul je niet zo snel vooruitgaan.

De veiligheid van u organisatie en uw medewerkers

De veiligheid van u organisatie en uw medewerkers is zeer belangrijk, daarom hebben wij verschillende pakketten voor verschillende organisaties samengesteld. Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk.

Pakket 1  € 275,00

  • Voor kleine organisaties en ZZP’ers

  • Voor bedrijven tot maximaal 6 werknemers

  • Algemene gegevens. Bedrijf / organisatie

  • Inclusief procedures voor ontruiming

  • Inclusief instructies voor ontruiming

  • Plan zal in PDF formaat worden geleverd

  • Exclusief ontruimingsplattegronden

Pakket 2  € 695,00

  • MKB pakket – organisaties

  • Voor bedrijven tot maximaal 20 werknemers

  • Algemene gegevens. Bedrijf / organisatie

  • Inclusief procedures voor ontruiming

  • Inclusief instructies voor ontruiming

  • Plan zal in PDF formaat worden geleverd

  • Exclusief ontruimingsplattegronden

Pakket 3  € 849,00

  • Kantoren - Hotels - Scholen

  • Algemene gegevens. Bedrijf / organisatie

  • Inclusief procedures voor ontruiming

  • Inclusief instructies voor ontruiming

  • BHV’ers in kaart gebracht en omschreven

  • Inclusief BHV instructies

  • Het ontruimingsplan zal zowel gebonden en in PDF worden geleverd

  • Exclusief ontruimingsplattegronden

Pakket 4  € 1195,00

  • Grote gebouwen-Zorginstellingen-Kantoren

  • Algemene gegevens. Bedrijf / organisatie

  • Inclusief procedures voor ontruiming

  • Inclusief instructies voor ontruiming

  • BHV’ers in kaart gebracht en omschreven

  • Inclusief BHV instructies

  • Het ontruimingsplan zal zowel gebonden en in PDF worden geleverd

  • Exclusief ontruimingsplattegronden

Offertes voor ontruimingsplattegronden worden op maat gemaakt, het is afhankelijk van het aangeleverde materiaal (tekeningen). 

genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Waarom voor Training & advies MVM kiezen?

Op eigen locatie

Al vanaf 4 personen op locatie ongeacht welk opleiding. Of kom bij ons op locatie. 

Ervaring

Ervaring is de kennis/training overbrengen die u nodig heeft voor uw bedrijf of instanties, organisatie.

Beste prijs / kwaliteit

Wij geven opleidingen op maat, zodat u er meer uit kan halen. Met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding.

Martien van Melsen

Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

Mail ons

Wat onze klanten zeggen

  Ontruimingsoefening op locatie

  Ontruimingsoefening

  Bij deze groep: Ondernemers voor ondernemers

  Heeft Training & Advies MVM 
  een ontruimingensoefening gehouden met 5 cursisten.
  Halverwege de avond eerst voor programma doorgenomen en voor bespreken
  en BHV- plan doorgenomen
  Uiteindelijk uitgevoerd met lotus (slachtoffer)
  Daarna eindevaluatie met tips en tops.

  Over ons

  Training & Advies MVM is opgericht in 2013 door Martien van Melsen. Hij heeft 17 jaar bij defensie gewerkt in de geneeskundige verzorging en brandveiligheid, daarna is hij doorgestroomd bij defensie als instructeur/medisch docent.
  Hij is een specialist in acute zorg door vele jaren ervaring en met zijn deskundigheid weet hij precies wat u nodig heeft in u werkomgeving.
  We geven gerichte opleidingen zoals BHV, EHBO, Reanimatie en nog veel meer. Voor grote en kleine organisaties. Ons team bestaat uit veiligheids-, reanimate- en  agressietraininginstructeurs. Training & Advies MVM is er om de transparantie, flexibiliteit en service te bieden die organisaties tegenwoordig eisen.
  Training & Advies MVM is enthousiast en sociaal, want kennisoverdracht is voor ons belangrijk. De tevredenheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit,

  Contact info


  © Copyright 2021 - Training & Adsvies MVM - website: van dongen design - Inloggen