Openingstijden: Ma - Vr: 09.00 - 18.00
Vanaf 4 personen op locatie

BHV ontruimingsplan laten maken

Ontruimingsplan laten maken

Training & Advies MVM is een professionele trainings- en adviesorganisatie die zich richt op bedrijfsveiligheid. Ze biedt een breed scala aan trainingen en adviesdiensten aan klanten in verschillende sectoren. Een van de diensten die ze aanbieden is het maken van BHV ontruimingsplannen.

Een BHV ontruimingsplan is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsveiligheid. Het heeft als doel om alle aanwezige personen snel en veilig het gebouw te laten verlaten in geval van een noodsituatie. Een goed ontruimingsplan begint met het in kaart brengen van alle risico's en het bepalen van de beste procedures voor de specifieke locatie.

Verschillende ontruimingsplannen

Training & Advies MVM heeft ervaren consultants die in staat zijn om op een efficiënte en professionele manier een ontruimingsplan op maat te maken. Zij zullen een analyse maken van de risico's en de huidige procedures van uw bedrijf, om vervolgens een gedetailleerd plan op te stellen dat is aangepast aan uw bedrijfsomgeving. Na goedkeuring zal het plan ook worden getraind met uw personeel om te verzekeren dat iedereen bekend is met de procedures.

Het hebben van een goed ontruimingsplan kan niet alleen levens redden, maar het kan ook helpen bij het voorkomen van chaos en schade tijdens en na een noodsituatie. De experts van Training & Advies MVM kunnen u helpen om een duidelijk en uitvoerbaar ontruimingsplan te hebben dat past bij uw organisatie.

Omdat niet alle organisaties hetzelfde zijn qua grote of uitvoering. Heeft iedere organisatie zijn eigen ontruimingsplan. Van risico’s en ambitieniveau verschillen, zijn ook verschillende ontruimingsplan nodig.

Inhoud ontruimingsplan

Het ontruimingsplan bevat naast de gebouw -en installatiebeschrijving ook een beschrijvingen van de taken voor directie, bedrijfshulpverleners en personeel dat tijdens een ontruiming.

In het ontruimingsplan staan:

het ambitieniveau (maatgevende factoren en doelstelling)
de opzet en borging van de BHV-organisatie
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van directie, BHV’ers en personeelsleden
de RI&E opgenomen mogelijke restrisico’s beschreven.
Afgestemd op het bedrijf zijn hierin ook de middelen, materialen en voorzieningen opgenomen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

Opzet ontruimingsplan

Een BHV-ontruimingsplan moet u hebben en is daarnaast verplicht, net als dat een BMI verplicht is. Uitgangspunt bij de opzet van het bedrijfshulpverleningsplan en het bedrijfsnoodplan, is dat veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het beleid van de organisatie.

Bedrijfshulpverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. De werkgever stelt één of meer deskundigen aan die bijstand verlenen op het gebied van preventie en bescherming. Deze deskundigen verlenen onder andere medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), geven advies en nemen maatregelen die zijn gericht.

In samenwerking met Training & Advies MVM kunt u er zeker van zijn dat uw bedrijf voldoet aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfsveiligheid. Het is belangrijk om te investeren in bedrijfsveiligheid om uw werkomgeving zo veilig mogelijk te maken voor uw personeel en eventuele bezoekers.

Heeft u nog vragen neem gerust contact op. Wij staan open om al uw vragen over BHV-plan te beantwoorden.

Martien van Melsen

Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

Wat onze klanten zeggen

Acute zorg

Acute zorg

Deze groep: Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Hebben training gekregen van Training & Advies MVM
Er waren 12 cursisten en hebben in twee dag delen de cursus gehad
Wat hebben ze geleerd
  • reanimatie + AED
  • stop de bloeding
  • Je leert met tourniquet te werken
  • hemostatisch verband
  • trauma zwachtel
  • waar zitten de druk punten
Dat alles wordt er op die dag gegeven.

Over ons

Training & Advies MVM is opgericht in 2013 door Martien van Melsen. Hij heeft 17 jaar bij defensie gewerkt in degeneeskundig verzorging en brandveiligheid daarna is hij doorgestroomd bij defensie als instructeur/medisch docent.
 
Hij is een specialist in acute zorg door vele jaren ervaring en met zijn deskundigheid weet hij precies wat u nodig heeft in u werkomgeving.
We geven gerichte opleidingen zoals BHV, EHBO, Reanimatie en nog veel meer. Voor grote en kleine organisaties.
 
Ons team, bestaande uit instructeurs veiligheid, reanimatie, agressie trainer, lotussen en administratie is zeer ervaren. Training & Advies MVM is er om de transparantie, flexibiliteit en service te bieden die organisaties tegenwoordig eisen.
 
Training & Advies MVM is enthousiast en sociaal, want kennisoverdracht is voor ons belangrijk. De tevredenheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit, we zorgen er voor dat de cursus en training goed bij u overkomen.
Door onze formule werken met kleinere groepjes en op uw locatie, zijn wij uniek in de regio.
 
Kijk voor meer informatie op ons website of neem gerust contact op.

Contact info


© Copyright 2021 - Training & Adsvies MVM - website: van dongen design - Inloggen