Openingstijden: Ma - Vr: 09.00 - 17.00
Vanaf 3 personen op locatie

BHV ontruimingsplan laten maken

Ontruimingsplan laten maken

BHV ontruimingsplan laten maken een werkgever of opdrachtgever is verplicht te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers van een organisatie. Om deze zo goed mogelijk te kunnen waarborgen dienen de richtlijnen van de Arbeidsomstandigheden wet- en regelgeving  te worden nageleefd. Belangrijk is dat medewerkers goed voorbereid zijn op incidenten en/of calamiteiten. Hierbij kan een beroep gedaan worden op de expertise van Training & Advies MVM.

Een goede voorbereiding op calamiteiten en incidenten begint bij een zo goed mogelijk opgesteld Bedrijfshulpverleningsplan. Daarin wordt rekening gehouden met specifieke eigenschappen van

werk(processen) van het bedrijf, branche en sector en de daaraan gekoppelde risico’s. De basis voor het opstellen van een ontruimingsplan is een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie.

Verschillende ontruimingsplannen

Omdat niet alle organisaties hetzelfde zijn qua grote of uitvoering. Heeft iedere organisatie zijn eigen BHV-plan. Van risico’s en ambitieniveau verschillen, zijn ook verschillende BHV-plannen nodig.

Inhoud ontruimingsplan

Het ontruimingsplan bevat naast de gebouw -en installatiebeschrijving ook een beschrijvingen van de taken voor directie, bedrijfshulpverleners en personeel dat tijdens een ontruiming.

In het ontruimingsplan staan:

het ambitieniveau (maatgevende factoren en doelstelling)
de opzet en borging van de BHV-organisatie
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van directie, BHV’ers en personeelsleden
de RI&E opgenomen mogelijke restrisico’s beschreven.
Afgestemd op het bedrijf zijn hierin ook de middelen, materialen en voorzieningen opgenomen die nodig zijn voor het verrichten van de taken zoals omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet.

Opzet ontruimingsplan

Een BHV-ontruimingsplan moet u hebben en is daarnaast verplicht, net als dat een BMI verplicht is. Uitgangspunt bij de opzet van het bedrijfshulpverleningsplan en het bedrijfsnoodplan, is dat veiligheid en gezondheid zijn geïntegreerd in het beleid van de organisatie.

Bedrijfshulpverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. De werkgever stelt één of meer deskundigen aan die bijstand verlenen op het gebied van preventie en bescherming. Deze deskundigen verlenen onder andere medewerking aan het verrichten en opstellen van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), geven advies en nemen maatregelen die zijn gericht.

Heeft u nog vragen neem gerust contact op. Wij staan open om al uw vragen over BHV-plan te beantwoorden.

Martien van Melsen

Als u nog vragen heeft, dan hoor ik dat graag van u.

Mail ons

Wat onze klanten zeggen

Acute zorg

Acute zorg

Deze groep: Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Hebben training gekregen van Training & Advies MVM
Er waren 12 cursisten en hebben in twee dag delen de cursus gehad
Wat hebben ze geleerd
  • reanimatie + AED
  • stop de bloeding
  • Je leert met tourniquet te werken
  • hemostatisch verband
  • trauma zwachtel
  • waar zitten de druk punten
Dat alles wordt er op die dag gegeven.

Over ons

Training & Advies MVM is opgericht in 2013 door Martien van Melsen. Hij heeft 17 jaar bij defensie gewerkt in degeneeskundig verzorging en brandveiligheid daarna is hij doorgestroomd bij defensie als instructeur/medisch docent.
 
Hij is een specialist in acute zorg door vele jaren ervaring en met zijn deskundigheid weet hij precies wat u nodig heeft in u werkomgeving.
We geven gerichte opleidingen zoals BHV, EHBO, Reanimatie en nog veel meer. Voor grote en kleine organisaties.
 
Ons team, bestaande uit instructeurs veiligheid, reanimatie, agressie trainer, lotussen en administratie is zeer ervaren. Training & Advies MVM is er om de transparantie, flexibiliteit en service te bieden die organisaties tegenwoordig eisen.
 
Training & Advies MVM is enthousiast en sociaal, want kennisoverdracht is voor ons belangrijk. De tevredenheid van onze klanten is onze hoogste prioriteit, we zorgen er voor dat de cursus en training goed bij u overkomen.
Door onze formule werken met kleinere groepjes en op uw locatie, zijn wij uniek in de regio.
 
Kijk voor meer informatie op ons website of neem gerust contact op.

Contact info

  • Cornelis Dopperstraat 62 - 5654 JJ - Eindhoven

© Copyright 2021 - Training & Adsvies MVM - website: van dongen design - Inloggen